Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ak sa prehreší knieža, a koná neúmyselne proti niektorému príkazu svojho Boha, Hospodina, čo sa nesmie konať,

1

mail   print   facebook   twitter