Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Prohřeší-li se předák a dopustí se neúmyslně proti kterémukoli příkazu Hospodina, svého Boha, něčeho, co se dělat nesmí, provinil se.

1

mail   print   facebook   twitter