Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
22 Jestliže pak kníže zhřeší, a učiní proti některému ze všech přikázaní Hospodina Boha svého, čehož býti nemělo, a to z poblouzení, tak že vinen bude,

1

mail   print   facebook   twitter