Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
22 Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:

1

mail   print   facebook   twitter