Hľadaný výraz: Lv 27,16-19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ak niekto zasvätí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho dedičným vlastníctvom, ohodnoť ho podľa osevu. Osev jedného chómera jačmeňa ohodnoť na päťdesiat šekelov striebra. 17 Ak svoje pole zasvätí hneď od jubilejného roka, zostane pri tvojej odhadnutej cene. 18 Ak svoje pole zasvätí až po jubilejnom roku, kňaz mu vyráta cenu podľa počtu zvyšných rokov do ďalšieho jubilejného roka a odráta sa mu z ceny podľa tvojho ohodnotenia. 19 Ak by ho však ten, kto svoje dedičné pole zasvätil, chcel vyplatiť, nech pridá pätinu k jeho cene a bude jeho.

1

mail   print   facebook   twitter