Hľadaný výraz: Lv 24,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 A vezmúc jemnej múky bielej upečieš z nej dvanásť koláčov; jeden koláč bude zo dvoch desatín efy.

1

mail   print   facebook   twitter