Hľadaný výraz: Lv 1,5, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev v oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání.

1

mail   print   facebook   twitter