Hľadaný výraz: Lv 1,5, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání.

1

mail   print   facebook   twitter