Hľadaný výraz: Lv 1,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ak bude jeho obetný dar zápalnou obeťou z rožného statku, bude ho obetovať samca bez vady; pri dveriach stánu shromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred Hospodinom.

1

mail   print   facebook   twitter