Hľadaný výraz: Lv 1,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
3 Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.

1

mail   print   facebook   twitter