Hľadaný výraz: Lk 9,53, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
53 Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter