Hľadaný výraz: Lk 9,51, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema

1

mail   print   facebook   twitter