Hľadaný výraz: Lk 8,32-33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich; on im to dovolil. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa.

1

mail   print   facebook   twitter