Hľadaný výraz: Lk 8,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch.

1

mail   print   facebook   twitter