Hľadaný výraz: Lk 8,24;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ, učiteľ, hynieme!“ On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho.

1

mail   print   facebook   twitter