Hľadaný výraz: Lk 8,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti

1

mail   print   facebook   twitter