Hľadaný výraz: Lk 7,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.«

1

mail   print   facebook   twitter