Hľadaný výraz: Lk 6,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Čo ma oslovujete: »Pane, Pane,« keď nerobíte, čo hovorím?

1

mail   print   facebook   twitter