Hľadaný výraz: Lk 6,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

1

mail   print   facebook   twitter