Hľadaný výraz: Lk 5,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.

1

mail   print   facebook   twitter