Hľadaný výraz: Lk 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“

1

mail   print   facebook   twitter