Hľadaný výraz: Lk 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“

1

mail   print   facebook   twitter