Hľadaný výraz: Lk 4,42-44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ 44 A kázal po judejských synagógach.

1

mail   print   facebook   twitter