Hľadaný výraz: Lk 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“

1

mail   print   facebook   twitter