Hľadaný výraz: Lk 3,4-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu.«“

1

mail   print   facebook   twitter