Hľadaný výraz: Lk 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne,

1

mail   print   facebook   twitter