Hľadaný výraz: Lk 24,50-53, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 Stále boli v chráme a velebili Boha.

1

mail   print   facebook   twitter