Hľadaný výraz: Lk 24,50, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.

1

mail   print   facebook   twitter