Hľadaný výraz: Lk 23,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter