Hľadaný výraz: Lk 23,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

1

mail   print   facebook   twitter