Hľadaný výraz: Lk 23,33-34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

1

mail   print   facebook   twitter