Hľadaný výraz: Lk 23,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

1

mail   print   facebook   twitter