Hľadaný výraz: Lk 23,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)

1

mail   print   facebook   twitter