Hľadaný výraz: Lk 22,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im povedal: „Stačí.“

1

mail   print   facebook   twitter