Hľadaný výraz: Lk 22,35-38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie.“ 36 On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 38 Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im povedal: „Stačí.“

1

mail   print   facebook   twitter