Hľadaný výraz: Lk 22,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

1

mail   print   facebook   twitter