Hľadaný výraz: Lk 22,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

1

mail   print   facebook   twitter