Hľadaný výraz: Lk 20,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva »Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba«.

1

mail   print   facebook   twitter