Hľadaný výraz: Lk 20,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

1

mail   print   facebook   twitter