Hľadaný výraz: Lk 20,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená, čo je napísané: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným«?

1

mail   print   facebook   twitter