Hľadaný výraz: Lk 2,48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

1

mail   print   facebook   twitter