Hľadaný výraz: Lk 2,39-40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

1

mail   print   facebook   twitter