Hľadaný výraz: Lk 2,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

1

mail   print   facebook   twitter