Hľadaný výraz: Lk 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“

1

mail   print   facebook   twitter