Hľadaný výraz: Lk 2,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

1

mail   print   facebook   twitter