Hľadaný výraz: Lk 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.

1

mail   print   facebook   twitter