Hľadaný výraz: Lk 19,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“

1

mail   print   facebook   twitter