Hľadaný výraz: Lk 18,28-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Peter vravel: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.“ 29 On im povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“

1

mail   print   facebook   twitter