Hľadaný výraz: Lk 17,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 (Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.)

1

mail   print   facebook   twitter