Hľadaný výraz: Lk 17,26-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

1

mail   print   facebook   twitter